ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - دانلود نمونه طرح توجیهی

سفارش طرح توجیهی
طرح های توجیهی صنعتی
طرح های توجیهی کشاورزی و کشت و صنعت
طرح های توجیهی دامپروری و مزارع پرورش ماهی و طیور
طرح های توجیهی خدماتی و کسب و کار های کوچک
طرح های توجیهی گردشگری و توریسم - احداث هتل و پارک و ...
comfar طرح توجیهی کامفار
مشخصات طرح های توجیهی - استاندارد طرح های توجیهی

پکیج های طرح توجیهی

 • پکیج طرح های توجیهی صنایع ساختمانی
  قیمت 80000 تومان
  گسترش کار نگارش طرح توجیهی انجام…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو
  قیمت 90000 تومان
  یکی از مهمترین صنایع موجود در…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع فلزی
  قیمت 90000 تومان
  زمینه های بکر معادن در کشور ما…
 •  
  پکیج طرح های توجیهی صنایع چوب و سلولوزی
  قیمت 50000 تومان
  طی این سال ها…
همه پکیج ها ...
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 47
سه شنبه, 10 مهر 1397 03:12

طرح توجیهی توليد آجر نماي پرسي

در طرح توجیهی توليد آجر نماي پرسي سعی شده است تا با معرفی این صنعت اطلاعات بیشتری در زمینه این طرح، میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تسهیلات اعطایی و نرخ های بازده سرمایه گذاری آن ارائه شده و آن را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری مناسب بررسی نماییم، امیدوارم این اطلاعات مفید فایده باشد و تا پایان مطلب همراه ایران صنعت باشید.

 مصرف آجر بعنوان يكي از مصالح عمده ساختماني در 84 درصد واحدهاي مسكوني ايران، گويـاي گـرايش فوق العاده مردم به مصرف اين كالا و در هم پيوندي اين ص نعت بـا بخـش سـاختمان مـي باشـد . در اسـتان هاي گيلان، ايلام، بوير احمد و كهكيلويه و بوشهر به علت عدم دسترسي بـه خـاك مرغـوب صـنعت توليـد آجـر وجود ندارد.

اقسام آجر

آجر از نظر جنس به دو گونه تقسيم مي شود: آجر رسي و آجر غير رسي .

آجر رسي

ماده اوليه اين قسم آجر، خاك رس بوده و به روش هاي سنتي، نيمه سنتي و نوين توليد مي گردد و بمنظور توكار و روكار بنا بكار مي رود. آجر رس از نظر شكل ظـا هر بـه دو نـوع تـوپر و سـوراخ دار تقسيم مي شود كه هر يك از اين دو نوع از نظر شكل و يا كاربرد داراي تقسيم بندي ديگري مي باشد .

آجر رسي توپر و انواع آن

همانطور كه از نام آن پيداست اين نوع آجر بكلي فاقد هرگونـه خلـل و فرج ظاهري مي باشد و انواع آن عبارتند از: آجر قزاقي، ختايي، نظامي و فشاري .

آجر قزاقي

 آجري توپر به ابعاد 3 يا 5 ×10 ×20 ساتيمتر مي باشد كه بـراي روكـار بنـا بكـار مـي رود، شهرت اين اجر به قزاقي از آنجاست كه پيش از جنگ جهاني اول روس ها در سـاختن قزاقخانـه از ايـن آجر استفاده نمودند. نوعي از اين آجر كه سطح بيروني آن سائيده شده و هموار باشد به آجر تـراش موسـوم است .

آجر ختايي

 نام ديگر اين آجر، طابق معرب تاوه بوده ابعاد آن 5 × 25 ×25 سانتيمتر مي باشد. اين آجر كه در گذشته اي نه چندان دور براي سنگفرش كردن خيابانها و صحن حيـاط منـازل بكـار مـي رفتـه در مقابل ساييدگي مقاوم بوده و آب كمتري به خود جذب مي كند . به اين آجر اصـطلاحاً آبمـال نيـز گفتـه مـي شود.

آجر نظامي

 اين آجر از جهت شكل ظاهر و موارد استفاده مانند آجر ختايي بوده با اين تفاوت كه ابعاد آن 5 × 40 × 40 سانتيمتر مي باشد.

لازم به توضيح است كه هم اكنون توليد و استفاده دو نوع آجر اخير، بجهت جـايگزيني اسـفالت و موزائيـك براي مفروش نمودن سطح خيابان ها و صحن حياط ها، رايج نمي باشد.

آجر فشاري

 از ديگر اقسام آجر توپر كه استفاده از آن در سال هاي اخير بسيار متداول شـده، آ جـر فشاري به ابعاد 6 يا 5/5 × 11 ×20 سانتيمتر مي باشد كه در سفت كاري ساتمان بكـار مـي رود . نـوعي از ايـن آجر كه بوسيله ماشين توليد مي گردد به آجر پرسي مشهور است.

آجر رسي سوراخ دار و انواع آن - يكي از اقسام آجر رسي، آجر سوراخ دار مي باشد . تعداد و انـدازه سوراخ ها با توجه به نوع كاربرد آن تعيين مي گردد و انواع آن عبارتند از : آجر نما، آجر تيغه، آجـر بلـوك و آجر فوندوله .

آجر نما

 ابعاد اين آجر 3 ×11 ×22 سانتيمتر مي باشد و تعداد سوراخهاي آن بين 6 تا 10 سـوراخ متغير است . اين آجر كه به رنگهاي قرمز و سفيد تهيه مي شود، به علت ضخامت كم، زيبايي خاصي به بنا مـي دهد و همانطور كه از نامش پيداست براي نماي ساختمان بكار مي رود .

آجر تيغه

آجري است به ابعاد 10* ×20 20 سانتيمتر و داراي شش سـوراخ كـه در ديـوراه هـاي داخلي ساختمان و بطور عمده در ساختمانهاي با اسكلت فلـزي بكـار مـي رود . سـبكي وزن و عـايق بـودن از دلائل اصلي موارد استفاده اين نوع آجر مي باشد .

آجر بلوك

اين اجر از ديگر انواع آجرهاي سوراخدار با ابعاد و سوراخهاي مختلف مـي باشـد و به منظور پوشش سقف هاي سبك در بين تيرچه ها قرار مي گيرد. اين نوع آجر بـه جهـت وزن سـبك و ا يزولـه بودن در مقابل سوي مقاومت بيشتري دارد.

آجر فوندوله

نوعي آجر به ابعاد 3* ×12 25 سانتيمتري مي باشد و براي كف تيرچه هـا مصـرف مي شود .

ويژگي هاي آجرهاي رس خوب/ يك آجررسي خوب نبايد داراي خواص ذيل باشد

الف-چنانچه ضربه اي به اين نوع آجر وارد نمائيم صداي زندگي از آن به گوش مي رسد كه ايـن امـر نشـانه توپري، مقاومت زياد و پايداري آن در مقابل يخبندان و جذب آب است .

ب-ضريب تخلخل (درصد جذب آب ) بين 8 تا 18 درصد است، يعني ميـزان جـذب آب در آجـر انـدازه اي باشد كه خوب به ملات بچسبد بطوري كه بـر اثـر جـذب آب زيـاد و يخ بنـدان در زمسـتان متلاشـي نشـود و همينطور چسبندگي آن به ملات كامل باشد .

پ-در برابر آتش سوزي مقاوم باشد و تحت تأثير مواد شيميائي قرار نگيرد .

ت-تاب فشاري يك آجر خوب بايد حداقل 80 كيلومتر بر سانتيمتر مربع باشد.

شكوفه زدن آجر رسي

به ظاهر شدن املاح معدني در سطح آجر كه به صورت لكه هاي سفيد رنگي باشد اصطلاحاً شكوفه زدن آجر مي گويند.

آجرهاي غير رسي

اين قسم آجر بسته به ماده اوليه مصرفي انواع گوناگوني دارد كه در ذيل به شرح هر يك از آنها پرداخته شده است. آجرهاي غير رسي با توجه به نوع و خاصيت ماده اي كه در آن ب كاربرده شده است به منظـور توكـار و روكار بنا و يا مصارف صنعتي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد .

آجر لعابی

موادي كه در تهيه اين فرآورده بكار مي رود خاك رس و لعاب مي باشد به اين ترتيـب كه براي يكنواخت و زيباتر نمودن سطح آجر و ايجاد مقاومت در برابر مواد شيميائي، روي خشت خام يا آجر پخته شده را با مواد گداز آور يا لعاب شيشه اي پوشش داده سپس آن را مي پزند. اين نوع آجر كه معمولاً در ابعاد 1 يا 0/5 × 10 ×10 سانتيمتر تهيه مي شود عمدتاً براي روكار بنا بكار مي رود .

آجرنسوز

ماده اوليه اصلي اين فـرآورده خاكهـايي ماننـد آلومينـو سـيليكات، بوكسـيت، كروميـت، دولوميت، منيزيت و ... مي باشد كه بعد از تكليس و خرد شدن و دانه بندي با موادي ماننـد خـاك چسـبنده، ،قير قطران، ملاس و ... تركيب و شكل داده مي شود سپس خشك و پخته مي گردد . اين آجـر كـه در ابعـاد مختلفي تهيه مي گردد در صنايعي مانند آ هن و فولاد، صنايع فلزي و غير آهني(از جمله مس)، سيمان، شيشـه، نفت، پتروشيمي و قند مصرف مي گردد .

آجر ماسه آهكي

 توليد آجر ماسه آهكي كه بر اساس سفت شدن شفته آهكي صورت مي گيرد سه هزار سال قبل توسط ايرانيان ابداع و در ساختن پي بناها، پل ها و ... مورد استفاده ق رار مـي گرفتـه اسـت . مـواداوليه اين نوع آجر همانطور كه از نام آن پيداست ماسه و آهك و مقدار كمـي آب مـي باشـد . مـواد فـوق در دستگاه پرس، قالب زده مي شود و با بخار آب اشباع شده تحت فشاري در حدود 14 اتمسفر پختـه مـي شـود . مورد استفاده اين آجر كه در اندازه 5 يا 10 × 10 × 22 سانتيمتر تهيه مي شـود ماننـد آجـر سـفالي اسـت ولـي مصرف آن در ساختمان هاي پايين تر از سطح زمين بر آجر سفالي برتري دارد .

آجر ماسه گچي

اين آجر از تركيب ماسه و گچ به نسبت يك به يك تا چهار بـه يـك سـاخته مـي شود و براي تيغه سازيها و ديوارسازي، ميان ستونهاي استخ وان بندي بتوني و فولادي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرد.

تعريف محصول و كد آيسيك آن

آجر طبق استاندارد شماره 7 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران فرآورده ايست مصنوعي كه از پختن خشت خشك شده بدست مي آيد خاك مناسب جهت توليد آجر رسي در استاندارد 1162 آمده است. البته در روش نيمه خشك، خاك مرطوب پرس مي شود تا خشت آماده براي پختن توليد گردد. خاك مناسب جهت توليد آجر، خاك رس و مواد رسي ميباشد.خاكي كه مقدار زيادي اكسيد آلومينيم و سيليكات كلسيم داشته باشد براي آجر سازي بسيار مناسب است. كد آيسيك محصول 26931117 مي باشد .

ضمناً مواد خارجي و زائد نظير سنگ ريزه، بخصوص سنگ ريزه هاي آهكي و ريشه گياهان نبايستي در گلي كه براي توليد خشت بكار ميرود وجود داشته باشد . ويژگيهاي خاك مناسب جهت توليد آجر رسي در استاندارد 1162 آمده است.

 

 شرکت بهبود صنعت آمادگی خود جهت تهیه طرح توجیهی توليد توليد آجر نماي پرسي اعلام می دارد

 هم اکنون سفارش طرح توجیهی توليد آجر نماي پرسي دهید

استفاده از کلیه مطالب این سایت برای عموم آزاد می باشد ، فقط در راستای حفظ زحمات تیم تولید محتوی ما خواهشمندیم در صورت برداشت از این محتوی لینک ما را درج نمایید. باسپاس

 

خواندن 5729 دفعه

نگارش طرح توجیهی بروز

سلام دوست عزیز، با تشکر از بازدید شما از وب سایت ایران صنعت، حضور گرانقدر شما اعلام میداریم که کارشناسان ما آماده هستند تا این طرح های توجیهی را به صورت بروز مطابق استانداردهای بانکی و براساس اعداد و ارقام واقعی حال حاضر برایتان آماده نمایند. جهت هماهنگی در این خصوص با ما تماس بگیرید.

نگارش طرح توجیهی، انجام مطالعات امکان سنجی و بازار تخصص ماست.

دانلود جدیدترین طرح های توجیهی آماده

طرح توجیهی تولید آرد گندم

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل توسعه کارخانه آرد سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 46 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: ...
8 تعداد فروش
ریال 1,200,000
جزئیات خرید

طرح توجیهی راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک سال نگارش: 89 تعداد صفحه: 57 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بو ...
12 تعداد فروش
ریال 1,700,000

طرح توجیهی تولید آجر فشاری

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید آجر فشاری سال نگارش: 93 تعداد صفحه: 36 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود خواهد بود. فرمت فایل: d ...
1 تعداد فروش
ریال 1,300,000

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن، یونولیت و یونوبلوک

عنوان طرح: طرح توجیهی کامل تولید فوم پلی استایرن ضد آتش، یونولیت بسته بندی و یونوبلوک سال نگارش: 91 تعداد صفحه: 52 نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت ...
1 تعداد فروش
ریال 1,700,000
طرح توجیهی تولید آرد گندم
طرح توجیهی راه اندازی آزمایشگاه مکانیک خاک
طرح توجیهی تولید آجر فشاری
طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن، یونولیت و یونوبلوک

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام