ايران صنعت - طرح توجيهي و مشاوره سرمايه گذاري

فروشگاه طرح توجیهی فایل های منسبد خرید

ایران صنعت - پول درآوردن و خرج کردن

آخرین راهنمای انتخاب

 • راهنمای خرید مبل
  در ادامه راهنمای خرید لوازم خانگی امروز به نکانی برای خرید مبل می پردازیم . خرید مبل کار بسیار ساده‌ای…
 • راهنمای خرید جارو برقی
  از نظافت گریزی نیست؛ چه در خانه‌ای با اتاق‌های تودرتو و یک هشتی بزرگ و چه در پنت‌هاوس یک برج…
 • راهنمای خرید خانه -قسمت سوم
  در ادامه بخش اول راهنمای خرید خانه و قسمت دوم راهنمای خرید خانه امروز بخش سوم این مطلب را منتشر…
کلیه مطالب راهنمای انتخاب ...

راهنمای سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...

ایده های سرمایه گذاری

همه مقالات مرتبط ...
راهنمای پول درآوردن

راهنمای پول درآوردن (31)

مقالات و مطالب کارآمد در زمینه نحوه پول درآوردن و کسب درآمد بالاتر را در این بخش مشاهده می نمایید

دوشنبه, 07 مرداد 1392 16:30

پول درآوردن در شرایط بد اقتصادی

نوشته شده توسط

اگر برای پرداخت صورت حساب‌های خود به درآمد بیشتری نیاز دارید یا اگر می‌خواهید با توجه به نا اطمینانی‌های فعلی پس انداز خود را افزایش دهید باید پول بیشتری داشته باشید. داشتن یک پس انداز معقول نه تنها باعث ثروتمندتر شدن شما می‌شود، بلکه به زندگی‌تان ثبات می‌بخشد.

 برای پول درآوردن کارهای جالبی می‌توان کرد

۱ - نگاهی به تبلیغات بیندازید

پنج شنبه, 03 مرداد 1392 14:10

8 اشتباه رایج در کسب و کار خانگی

نوشته شده توسط

در مطلب زیر مشکلات و چالش های کار کردن در خانه بررسی شده است. هر چند این مقاله از یک خبرگزاری خارجی برداشته شده اما اغلب مطالب ذکر شده می تواند مبتلا به ما هم باشد . همراه با ایران صنعت باشید تا به بررسی این مشکلات بپردازیم.

راه اندازی یک حرفه خانگی (کسب و کار) با خود انعطاف پذیری قابل توجه و تعادل میان کار و زندگی -که همه ما مشتاق آن هستیم- را فراهم می آورد. اما به گفته کارولین دانیلز کسب و کار خانگی هم به خودی خود چالش هایی را به همراه دارد. به عنوان مثال کسب و کار خانگی می تواند تازگی و نشاط خود را از دست بدهد. به عبارت دیگر بسیار سخت است که تصورات ذهنی خود درباره کار را برآورده کنید. در این مقاله 8 اشتباه رایج آورده شده است که هنگام راه اندازی کسب و کار خانگی باید از آن اجتناب کنید:

چهارشنبه, 02 مرداد 1392 15:32

پدیده درآمد و مصرف

نوشته شده توسط

فریدمن در بررسی پدیده درآمد و مصرف به این موضوع توجه نموده است که درآمد خانوار را می‌توان به دوقسمت درآمد دائمی و درآمداتفاقی تقسیم نمود.

درآمد دائمی عموما درآمدی است که از محل کار توسط سرپرست خانوار و یا سایر اعضاء و یا از محل عواید ناشی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش‌های مختلف مانند بازار بورس، اوراق مشارکت و یا سپرده های بانکی به دست می‌آید و تقریبا روند باثباتی داشته و امکان تحقق آن بالا بوده و امکان برنامه ریزی بر روی آن وجود دارد، اما درآمد اتفاقی شامل درآمدهایی است که تحصیل آنها قابل پیش بینی نیست و عموما تداوم هم ندارند و در طول دوره زندگی ممکن است که تحصیل گردند.

اگر از بیکاری خسته شده اید و جستجوهایتان به نتیجه نمی رسد شاید باید روش جستجویتان را عوض کنید. در این مطلب پیرو مطالبی که در خصوص راهکارهای پول درآوردن منتشر کردیم چند راهکار ساده و کاربردی برای تغییر شیوه جستجوی شغل به شما پیشنهاد خواهیم داد ، پس همراه ایران صنعت بمانید و این مطلب لذت ببرید.

در دنیای دیجیتالی امروز جستجو برای پیدا کردن یک شغل رویایی و به عهده گرفتن آن ساده تر از قبل شده است، در این زمانه ساختن برگه رزومه ای معمولی و پر کردن فرم های کاریابی به تنهایی راه به جایی نمی برد.

دلیل این موضوع چیست؟

دوشنبه, 31 تیر 1392 16:30

چطور فرصت‌های شغلی را از آن خود کنیم؟

نوشته شده توسط

اگر دنبال شغل رویایی تان مصاحبه های مختلف را پشت سر می گذارید بد نیست چند نکته را رعایت کنید تا بهتر به هدف نزدیک شوید.

فرض کنید که یکی از مجموعه هایی که به همکاری با آن تمایل دارید پیشنهاد کاری شما را مطالعه کرده و  از شما خواسته برای مذاکره حضوری و بررسی شرایط و توانایی هایتان یک جلسه ترتیب داده شود. چه نکاتی را باید در جلسه مصاحبه رعایت کنید تا این فرصت شغلی جدید را به دست بیاورید؟ این چند راهکار را مطالعه کنید و به کار ببندید:

دوشنبه, 31 تیر 1392 15:55

مدیریت پول

نوشته شده توسط

ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ: «ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد، واﻧﮕﮫﯽ درﯾﺎ ﺷﻮد.» ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس و زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ، اﮔﺮ آن را در ﺟﮫﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺠﺎری، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل و ﺑﻮدﺟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻻزم اﺳﺖ ھﻤﻮاره اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از ورودیھﺎ و ﺧﺮوﺟﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

به هنگام مقایسه سرمایه گذاری های مختلف، هر چه خطرهای یک سرمایه گذاری بیشتر باشد انتظار بازدهی مورد بحث به شرطی که سرمایه از بین نرود بیشتر می باشد و یا به عبارتی دیگر نرخ بازدهی رابطه مستقیم با میزان خطرهای ذاتی سرمایه گذاری انجام شده دارد .

به این دلیل انواع  ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای پولی و سرمایه را از نظر یک مدیر وجوه ( Fund manager) مورد ارزیابی قرار می دهیم . با ایران صنعت همراه باشید تا به بررس این ریسک ها بپردازیم.

صفحه3 از5

نظرات مشتریان

افتخارات و مجوزهای ایران صنعت


 • 0
 • 0

گواهی ثبت اختراع ایران صنعت گواهی کارآفرین برتر ایران صنعت گواهی عضویت در انجمن مشاوران سرمایه گذاری و نظارت طرح ها ایران صنعت پروانه خدمات فنی و مهندسی ایران صنعت تندیس کارآفرین برتر ایران صنعت عضویت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نماد سرآمدی ایران صنعت

معرفی ایران صنعت

نگارش طرح توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی در حوزه های مختلف از قبیل: صنعت، کشاورزی و دامپروری، خدمات، گردشگری و توریست سلامت تخصص ایران صنعت بوده و از سال 1386 خدمات رسان سرمایه گذاران عزیز در این حوزه بوده ایم. ما در راستای کمک به سرمایه گذاران بخش فروشگاه دانلود طرح توجیهی آماده را راه اندازی نموده ایم تا با حداقل هزینه از پروژه های مختلف اطلاعات جامعی دریافت نمایند.

تلفن تماس: 05691011020
                 05632255578
همراه : 09393623135

ساعات پاسخگویی: هر روز از ساعت 8:30 تا 15:30 - بجز ایام تعطیل

ایمیل: isanat85[at]gmail.com

 ایران صنعت در لینکداین ایران صنعت در اینستاگرام  ایران صنعت در تلگرام